01.05.2022 - 16.10.2022

Velkommen til Ti på Topp Frosta 2022

Bli med!

3084

Registrerte turer

234

Registrerte deltakere

13

Turer i gjennomsnitt

Ti På Topp
# Navn Turer i snitt Turer totalt
# Navn Turer i snitt Turer totalt
# Navn Ulike turer Turer totalt Totalt antall km Høydemeter
# Navn Turer totalt
<<< rankingsData.ranking_justified>>> <<< rankingsData.ranking>>> <<< rankingsData.participant_name>>> <<< rankingsData.checkins_count_unique>>> <<< rankingsData.checkins_count_total>>> <<< rankingsData.total_route_length>>> <<< rankingsData.total_route_elevation>>>
<<< rankingsData.ranking_in_type>>> <<< rankingsData.participant_name>>> <<< rankingsData.group_info.name>>> <<< (rankingsData.checkins_count_total/rankingsData.members.length) | number:1>>> 0 <<< rankingsData.checkins_count_total>>>
<<< rankingsData.ranking_in_type>>> <<< rankingsData.participant_name>>> <<< (rankingsData.checkins_count_total/rankingsData.members.length) | number:1>>> 0 <<< rankingsData.checkins_count_total>>>
<<< rankingsData.ranking>>> <<< rankingsData.group_name>>> <<< (rankingsData.checkins_count_total/rankingsData.group_size) | number:1>>> <<< rankingsData.checkins_count_total>>>
1 1. Litlheia 173
2 2. Moksnesåsen 403
3 3. Frostastien  - Neset rundt 514
4 3. Rundtur om Tronnobergskammen 201
5 5. Hellåsen rundtur 165

Møt deltakerne

<<< rankingsData.participant_name>>>

Individuell

<<< rankingsData.group_name>>>

<<< rankingsData.team_name>>>

<<< rankingsData.checkins_count_unique>>> Ulike turer

Ingen deltakere funnet.

Turmål

Navn Høydemeter Antall turer Beskrivelse Finn på kart
1. Litlheia 353 m 173
2. Moksnesåsen 86 m 403
3. Frostastien  - Neset rundt 12 m 514
3. Rundtur om Tronnobergskammen 219 m 201
5. Hellåsen rundtur 165
6. Rundtur i Vågen 343
7. Brekksveet fra Solheim - ny trase 184 m 475
8. Vestre del av Hogstadskogen 340
9. Frostastien fra Småland til Svartdalen 269
10. Andreasbenken på Brattåsen. 202
Ingen informasjon tilgjengelig.

Siste nytt fra Ti På Topp